Viac ako 1106 projektov

Novinky

NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY

Ponuka v našom katalógu je od januára 2016 omedzená na rodinné domy, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritéria z hľadiska mernej potreby tepla na vykurovanie podľa normy STN 73 0540-2. Všetky naše rodinné domy spadajú do kategórie A1 prípadne prísnejšej.

> späť
VÝBER DOMU
zobraziť výber
Vyhľadať:
Anketa

4 kroky
k vášmu domovu