Viac ako 1106 projektov

Kontakt

Adresa

Obchodná kancelária:
Čajakova 19
811 05 Bratislava

Sídlo spoločnosti:
Romanova 13
852 82 Bratislava

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu: 1145226005/1111
IBAN: SK6211110000001145226005
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Telefón

Tel: +421 2 38 10 46 85
Mob: +421 907 662 028; +421 903 790 797

E-MAIL

wranders@wranders.sk