Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Novinky

Energetické kritérium

Všetky projekty rodinných domov v našej ponuke spĺňajú z hľadiska mernej potreby tepla na vykurovanie požiadavky normy STN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov a sú charakterizované ako ultranízkoenergetické rodinné domy. Ich merná potreba tepla na vykurovanie sa pohybuje v medziach 25 – 50 kWh / m2.a, čo je rozsah, ktorý musí byť splnený od roku 2015 pri všetkých projektoch rodinných domov.
Pre dosiahnutie týchto hodnôt sú v projekte naše domy nie len výborne tepelne zaizolované, ale je navrhnuté aj vetranie pomocou lokálnych rekuperačných jednotiek. Tieto jednotky znižujú tepelné straty domu vetraním, ktoré má pri výborne izolovaných domoch výrazný podiel na tepelných stratách. Splnenie stále sa sprísňujúcich normových požiadaviek si postupne vyžaduje použitie takýchto prostriedkov využitia energie.
Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek neznamená, že sa nemôžu otvárať okná. Pri vetraní oknami v chladných dňoch si však musíme byť vedomí väčších strát tepelnej energie.
 
Netýka sa rekreačných chát a chalúp – rada Theta.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu