Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Súčasťou každého rodinného domu je elektroinštalácia. Stavebník by ju mal tvoriť v úzkej spolupráci s projektantom a zhotoviteľom. Podľa požiadaviek majiteľa domu ju robíme v bežnom, nadštandardnom alebo luxusnom vyhotovení.

Základné spôsoby

Elektrická inštalácia v rodinnom dome sa môže montovať káblovaním alebo rúrkovaním. Pri káblovaní sa na inštaláciu používajú káble, ktoré sa vkladajú do rýh vysekaných do múra a majú dvojitú izoláciu (napr. káble typu CYKY). V rodinnom dome sa robia tri osobitné skupiny rozvodov:

Pred montážou elektroinštalácie rôzneho stupňa potrebujeme projekt. Projektantovi pred projektovaním oznámime (spíšeme) naše požiadavky na umiestnenie rôznych elektrospotrebičov, nábytku, počtu osôb v byte a spôsobu užívania miestností. Osobitnú pozornosť venujme kuchyni a dielni domáceho majstra. Pri novostavbách je projekt súčasťou celkového riešenia stavby a realizovať ho môžeme až po získaní stavebného povolenia. Ak sa počas realizácie vyskytnú požiadavky na zmeny umiestnenia inštalačných zariadení (zásuvky, vypínače a pod.), nie je problém ich zmeniť. Projekt skutkového stavu slúži najmä na vyhotovenie revíznej správy. Dobre ho odložme, pretože ľahko zabudneme trasu vedenia vodičov a prípadné opravy by boli náročné. Projekt nám pomôže aj pri vešaní obrazov a iných zariaďovacích predmetov.

Poloha inštalácií

Vodiče vedieme v takej výške, aby umiestnenie spínačov a zásuviek bolo k nim čo najbližšie. V obytnej časti je bežný štandard na umiestnenie spínačov vo výške 0,9 až 1,2 m od podlahy. Zásuvky umiestňujeme 0,15 až 1,2 m od podlahy. V suterénnych priestoroch, v kúpelni, garáži a na fasáde domu rozvody upravujú príslušné odborné normy STN z hľadiska bezpečného použitia elektrických prístrojov a zariadení. Nežiadajme od inštalatéra iné umiestnenie, ako povoľuje norma. Revízia elektroinštalácie by sa mohla skončiť negatívne.

Materiál

Na dnešnom trhu je veľký počet kvalitných materiálov i výrobcov vodičov, škatúľ, svoriek, ističov, chráničov až po zásuvky, spínače a svietidlá. Na slaboprúdové rozvody používame vodiče SYKFY, CYKFY, VCCKY, SYTSY, ktorých ceny sa pohybujú v závislosti od počtu žíl v kábli, a to od 5,60 po 25,70 za bm. Vhodné je použiť tienené verzie týchto vodičov.

Čo si urobíme sami

Elektroinštalácia je odborná práca a vyžaduje oprávnenie. Sekacie a búracie práce si po dohode s inštalatérom môžeme urobiť aj sami. Pred sekaním vyznačíme napríklad na stenu trasy vedení, prierazov a otvorov na káble, škatule a pod. Označenie musí byť presné a použijeme na to spreje, farebné ceruzy a pod. Aby sa škatuľa pohodlne osadila do sadry, otvor do muriva vysekáme o 1 až 2 cm väčší. To isté platí aj o drážke vodičov osobitne pri rúrkovaní, kde je dôležité, aby terč zo sadry držal rúrku pevne. Pozornosť venujme najmä kritickým miestam (napríklad lomové body), pretože pri naťahovaní vodičov sa plastová rúra často poškodí.

Rozvodnica

Srdcom celej elektroinštalácie v každom objekte je vnútorná domová rozvodnica (rozvádzač). Kedysi sa vyrábali mohutné a vzhľadovo nepekné. Dnešná moderne tvarovo riešená rozvodnica je po osadení do muriva skôr ozdobou priestoru. Môže byť zapustená alebo osadená na povrch steny. Jej farebný odtieň si vyberáme z katalógov rôznych firiem. Umiestňujeme ju vo vstupnom priestore domu a zvyčajne pri vchodových dverách. Myslíme pri tom na to, že musí byť z hľadiska bezpečnosti na viditeľnom a dobre prístupnom mieste. Nesmie byt zakrytá nábytkom, zariadením domu a tiež sa na ňu nesmú otvárať vstupné dvere. Nedávame ju ani za schody. Umiestnenie elektromerovej rozvodnice upravuje technická norma STN 33 2130 a predpisy oblastného energetického závodu. Kladieme ju tak, aby bol k nej prístup z verejného priestoru, teda do oplotenia z uličnej strany alebo pred vstup do budovy, ktorý sa nezamyká.

Revízia

Revízia elektroinštalácie je doklad o schopnosti jej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Potrebujeme ho aj na kolaudáciu stavby a ako doklad pre energetické závody na spísanie zmluvy na odber elektrickej energie pre domácnosť. Je dobré vedieť, že sadzba na dodávku prúdu pre stavenisko je nevýhodnejšia. Východisková revízna správa pre rodinný dom alebo byt nie je časovo obmedzená, ak sme odo dňa vyhotovenia revízie nerobili v nej zásah. Potom musíme požiadať o vyhotovenie novej revízie.
Po úspešnej revízii elektroinštalácie namontujeme zásuvky a spínače. Ponuka trhu je bohatá na tvarové, farebné i kvalitatívne riešenie týchto zariadení. Opäť si vyberáme z katalógov. Pestrý sortiment najčastejšie nájdeme aj v našich malo- i veľkopredajniach pod názvami NIKO, LEGRAND, ABB, SCAMEAST a iné. Väčšina z nich zaraďuje vo svojom výrobnom programe niekoľko typov spínačov a zásuviek. Ich ceny sú rôzne a pohybujú sa od niekoľko desiatok až po niekoľko sto i tisíc korún. Aj tu platí zásada, že nie všetko najdrahšie je aj najlepšie.
Neusilujme sa umiestniť v byte veľký počet zásuviek preto, že ešte nevieme, kde bude stáť nábytok. Zásuvky sa potom často dostanú za nábytok. Pomôžeme si pritom takto: nič sa nestane, ak nemáme skúsenosti s kreslením na počítači. V mierke pôdorysu jednotlivých podlaží projektu si vystrihneme z tvrdého papiera pôdorysný tvar budúceho nábytku. Budeme ho posúvať na výkrese dovtedy, kým umiestnenie nebude čo najoptimálnejšie. Tento stav použijeme ako východiskový pri rokovaní s inštalatérskou firmou. Počet zásuviek môžeme v miestnostiach zvýšiť najviac o jednu až dve. Ťahať predlžovačky v novom byte je možné, ale bolo by to neestetické. Pre náročného stavebníka sú dnes k dispozícii infračervené ovládače. Dávame nimi povel na zapínanie a vypínanie svetla alebo na stmievanie svetiel. V domácej dielni je možné vodiče viesť v lištách.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu