Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Pohľad na našu ľudovú architektúru nás presviedča, že krov bol jej dominantou a aj v súčasnosti je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu. Domy s plochou strechou sa v našich klimatických podmienkach stávajú čoraz zriedkavejšími. Na rozdiel od plochých striech šikmé na tej istej zastavanej ploche poskytujú o takmer jedno podlažie väčší priestor na vnútorné využitie.

Typy

Krov nie je vždy predurčený pôdorysom domu, a tak si kladieme otázku, aký si zvolíme. Robí sa pultový, stanový, manzardový, najčastejšie však sedlový. Môže byť zrealizovaný s plnými štítmi, s polovalbami alebo valbového tvaru. Najpoužívanejším materiálom na krov rodinného domu je drevo. Niektorí výrobcovia ponúkajú krov aj z keramických strešných dielcov (napríklad systém HEBEL, YTONG). Na väčšie rozpony (ak to umožňuje statické riešenie spodnej stavby) používame železobetón alebo výhodné ľahké oceľové aj drevené lepené i klincované väzníky.

Materiál krovu

Pri použití dreva na krov nezáleží na členitosti a rozmeroch pôdorysu. Rozmery jednotlivých prvkov: pomúrnica, krokva, väznica, klieština, stĺpik, pásik, vzpieradlo, vešadlo a pod. navrhuje statik stavby na základe výpočtu. Prierez krovu ovplyvňuje sila vetra, hmotnosť snehu a krytiny a vlastná hmotnosť. Na rovnako riešený krov stavaný na severe Slovenska zvyčajne potrebujeme viac materiálu ako napríklad v Bratislave. Preto šikovný projektant pri návrhu prvkov krovu použije najvýhodnejšie statické riešenia. Cena za 1m3 dreva sa v súčasnosti pohybuje od 4 500 do 6 500 Sk. Na predstavený krov bolo použitých asi 9,5 m3 dreva.

Prvky krovu

Pomúrnica (jej bežný prierez je 150/150 mm) je prvok krovu, ktorý ukladáme na veniec obvodového múru. Jej úlohou je preniesť zaťaženie z krovu na nosné steny domu. Od venca ju oddeľujeme lepenkovou izoláciou. Krokvy (50 až 100/180 mm) podopiera väznica (150 až 200/220 mm). Ak stĺpik, potrebný na podopretie väznice, nemôžeme uložiť na nosný múr (nenachádza sa pod ním), väznicu stužíme pásikmi (150/150 mm). Na stuženie jednoduchých krovov používame klieštiny.

Spájanie drevených prvkov
Najbežnejším spôsobom spájania drevených prvkov krovu je tesársky spoj. Všetky stužujeme klincami, zvlášť namáhané časti (napríklad spoj klieštiny a krokvy) dodatočne spájame závitovou tyčou a maticou. Drevený stĺpik osádzame do oceľovej papuče, ukotvenej priamo na stropnej doske alebo v betónovom bloku v stene. Pomúrnicu ukotvíme kotevnými hákmi alebo oceľovými trnmi, ktoré pred betonážou vložíme do betónového venca. Väznicu ukotvíme do betónového bloku (alebo do venca v stene) pomocou kotevných hákov. Ak väznica, krokva alebo klieština má byť neobloženou súčasťou interiéru, tak pred osadením do konštrukcie krovu ich ohobľujeme.

Záklop a latovanie
Rozsah doštenia krovu - zaklop závisí od druhu strešnej krytiny a aj od toho, či bude krov zateplený. Plný zaklop robíme pre krytinu s malým sklonom strechy (do 17°) a pre asfaltové šindle. Pre betónovú alebo keramickú krytinu pribíjame laty vzdialené od seba 300 - 340 mm.

Ochrana dreva
Drevený krov chránime proti škodcom, plesniam, hnilobe a požiarom nástrekmi a nátermi. Proti ohňu chránime prvky krovu v interiéri podkrovia dodatočným obkladom sadrokartónom, Cetrisom a nehorľavými nátermi.

Vikier alebo okno?
Denné svetlo do obytného podkrovia vpúšťame svetlíkom, strešným oknom alebo vikierom. Do vikieru inštalujeme rovnaké okná ako do stien v ostatnej časti domu. Vikier osadzujeme do hrazdenej steny ako súčasť krovu, alebo obvodovej steny. V hambálkovom krove vikier za štandardných okolností nerobíme. Strešné okno (typy VELUX, ROTO, FAKRO, PRIMA FENESTRA) osádzame vždy medzi dve krokvy. Okno, ktoré je širšie ako svetlá šírka medzi krokvami, osadíme po vyrezaní časti jednej krokvy a jej úprave na rozmer okna. Táto úprava nie je vhodná u hambálkových krovov. Strešné okno vybavené ventilačnou klapkou osadzujeme prevažne do podkrovných miestností, v ktorých je predpoklad vyššej vlhkosti, resp. sú v nich väčšie nároky na vetranie (kúpelňa, kuchyňa, práčovňa, WC). Polohu strešného okna predurčuje účel podkrovnej miestnosti. Okno musí prispieť ku zlepšeniu estetického dojmu domu. Preto výrobky možno kombinovať do ľubovolných zostáv. Cena kvalitného strešného okna rozmerov 80/120 bez nadštandardných prvkov je 8 000 - 10 000 Sk. Slnečné clony, rolety, žalúzie, plisované žalúzie a markízy sú nadštandardné prvky, ktoré dodáva väčšina výrobcov strešných okien. Nimi regulujeme prenikanie svetla a tepelného žiarenia do interiéru. Vikier umožňuje lepšie využiť podlahovú plochu. Strešné okno zase presvetlí väčší priestor ako vikier s oknom v stene.

Druhy krovu

Hambálkový krov
Je to najbežnejší a najjednoduchší drevený krov. Strecha obdĺžnikového pôdorysu má tvar písmena A je vhodná do rozponu 8 až 9 m. Pozostáva z pomúrnic, krokiev a klieštin. V pozdĺžnom smere krov nie je staticky zabezpečený a jeho zavetrovanie riešime latami. Hlavným nosným prvokom hambálkového krovu po oboch stranách krokvy je klieština. Do priestoru medzi dve klieštiny vkladáme klieštinovú vložku, ktorá zabraňuje jej vybúleniu. Pri hambálkových krovoch medzi klieštiny zo spodnej strany a medzi krokvy vkladáme tepelnú izoláciu. Uchytíme ju dreveným roštom. Ten slúži zároveň na upevnenie sadrokartónu, Cetrisu, hoblovaných drevených iných dosák.

Väznicový krov
Väznicový krov je vhodný na prekrytie zložitejšieho pôdorysu. Na rozdiel od hambálku u väznicového krovu nerobíme zavetrovanie. Túto úlohu preberajú väznice, ktoré okrem toho zabezpečujú aj statickú funkciu roznosu vertikálnych síl do stien alebo do stĺpikov na ktorých sú položené. Klieštiny umiestnime len v každom štvrtom až piatom poli. Najväčší rozpon horizontálneho prvku bez podopretia býva 4,5 m. Dĺžka krokvy od väznice po hrebeň krovu môže byť najviac 2,5 m. Ak prekročíme túto zásadu, tak si pomôžeme vrcholovými príložkami.

Vešadlový a vzpieradlový krov
Princípom konštrukcie je vylúčenie ohybových momentov väznice a prenesenie celého zaťaženia do vzpier. Dosiahneme to vešadlom. To môže byť do rozponu 8 metrov jednoduché a do rozponu 10 -11 metrov dvojité. Trojitým vešadlom dosiahneme rozpätie aj väčšie ako 13 metrov. Konštrukcia vzpieradlového krovu je riešená podobne ako vešadlová. Funkciu vzpieradla preberú skrátené stĺpiky, ktoré vzpierajú sústavu troch až štyroch väzníc.

Netradičné krovy
Drevené lepené alebo oceľové priehradové väzníky sa často nepoužívajú na konštrukciu krovu v rodinných domoch. Výhodné sú najmä pre väčší rozpon, kvôli ktorému by sme museli zväčšiť sklon strechy z drevených hranolov. Zakrývame ich plným záklopom. Krov z ľahkých oceľových väzníkov (napr. systém SIMEK SYSTEM) sa vyrába na mieru.
K prednostiam ľahkého kovového systému možno zaradiť:

Oceľový priehradový nosník dlhý 7,5 m má len asi 20 kg. Drevený hranol s adekvátnou nosnosťou by vážil asi 80 kg. Montáž ľahkých priehradových väzníkov je nezávislá od počasia. Jednotlivé prvky spájame skrutkami. Domáci majster s pomocníkom zmontuje takýto krov za niekoľko dní.

Ľahký oceľový krov
Krov montujeme z jednotlivých nosníkov alebo vopred vyrobených zostáv podľa montážnej dokumentácie. Po ukončení montáže väzníkov a ich vycentrovaní nosnú časť strechy (krokvy) priskrutkujeme k pomúrnici (drevenej, betónovej alebo oceľovej), nosnej stene murovanej alebo z nosníkov Simek system pod hrebeňom strechy. Detailné uchytenie k nosnej časti je vždy riešené podľa konkrétnych podmienok stavby. Zavetrujeme tiahlami alebo veľkoplošnými doskami hrubými 14 mm (Cetris, OSB a pod.). Strechu uzatvoríme položením strešnej krytiny. Pri správnom uchytení je možné na ľahkú kovovú strechu uložiť všetky druhy krytiny (asfaltové šindle, keramickú alebo betónovú krytinu vlnité dosky a pod.). Vhodný výber krytiny je ovplyvnený predovšetkým sklonom strechy. Cena materiálu na zateplenú strechu (paropriepustná fólia, Cetris 14 mm, kovové nosníky, spojovací materiál, tepelná izolácia Nobasil 200 mm, PE fólia 0,2 mm, tiahla, sadrokartón 12,5 mm) bez krytiny je asi 1 300 Sk/m2.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu