Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Nosné múry

Materiál nosných múrov rodinného domu je určený v projekte stavby. Hrúbka a kvalita múrov musia spĺňať tepelnofyzikálne i statické požiadavky, preto by stavebník bez súhlasu projektanta stavby nemal použiť iný druh tehly. Nosné steny staviame 380 mm (s termoomietkou) a 440 mm hrubé. Na materiál nosných stien sú vhodné pálené tehly, pórobetónové tvárnice, stratené debnenie (VELOX, DURISOL, polystyrén), betónové a drevené sendvičové panely, liaty betón i hlina. Výhodou použitia pórobetónových tvárnic je rýchlosť, čistota a presnosť montáže. Murivá z pálených keramických materiálov tenšie než 380 mm a steny z liateho betónu zvyčajne nevyhovujú tepelnoizolačným kritériám a musia sa z vonkajšej strany izolovať (zatepľovať). Hrúbka dodatočného zatepľovania je bežne 40 až 80 mm. Na trhu existuje pomerne veľký počet domov montovaných z betónových alebo drevených sendvičových stien (BIENHAUS, DREVONA, BUČINA, IDOP, CANABA, Drevoúnia a iné). Prednosťou týchto technológii je rýchla montáž: hrubá stavba sa zrealizuje za niekoľko dní. Zloženie obvodového múru musí byť riešené podla vyhlášky. Tepelný odpor R obvodového múru musí byť väčší ako 3 m2K/W. Vyšší tepelný odpor dosiahneme kombináciou rôznych systémov a materiálov.

Pórobetóny

Práca s presnými pórobetónovými tvárnicami (HEBEL, YTONG, YPOR, SILPOR) je jednoduchá a pomerne ľahká. Nevýhodou stavby z niektorých pórobetónov je pomerne drahé príslušenstvo (píly, nanášacie lyžice, hladítko, vrtáky), vnútorné a vonkajšie omietky a malty na ich vzájomné prepojenie. Vyrábajú sa aj vo vyhotovení s perom a drážkou. Súčasťou jednotlivých systémov okrem sortimentu tehál na nosné múry a nenosné múry sú rôzne druhy prekladov nad stavebné otvory, strešné dosky na vytvorenie šikmej strechy a v neposlednom rade stropné panely do svetlosti maximálne 7 m.

Systém strateného debnenia

Pomocou strateného debnenia stavba "rastie" veľmi rýchlo. Sendvičové múry sa budujú buď z dosák, alebo blokov, do ktorých lejeme betón B 15 (do stropov B 20). Dosky sú vzájomne pleviazané a pospájané oceľovými sponami. Stena hrubá 32 mm jc obložená extrudovaným polystyrénom na vnútornej strane vonkajšej dosky a dosahuje tepelný odpor R = 3,2 m2K/W. Dosky sú drevoštiepkové a zabezpečujú príjemný pocit drevostavby. Okrem stien a stropov môžeme pri stavbe využiť vnútorné nosné aj nerosné priečky.

Drevostavby

Kompletný konštrukčný systém drevostavieb je vyrobený v dielni. Steny sú z drevených trámov, ktoré sú vyplnené tepelnou izoláciou a obalené doskami (CETRIS, OSB a pod.). Z vnútornej strany je povrch zo sadrokartónu alebo drevotriesky. Vonkajší povrch býva upravený maltonosným pletivom a omietnutý (alebo má drevené obloženie).

Murovacie malty

Na murovanie používame vápennocementovú maltu, resp. na pórobetóny lepidlá. Murovaciu maltu si môžeme vyrobiť z piesku, vápna, cementu a vody. Kvalitnú maltu získame z vrecových maltovín, napríklad typu Baumit, Terranova, Sakret a od iných výrobcov.

Preklady a vence

Nosné murivo ukončujeme monolitickým železobetónovým vencom s výškou zvyčajne 15 až 20 cm. Preklady nad dverným alebo okenným otvorom robíme z monolitického železobetónu. Veniec i preklady zo železobetónu chránime z vonkajšej strany tepelnoizolačnými hmotami (kombidosky).

Stropy

Strop nad podlažím robíme ako dosku z monolitického železobetónu alebo montovanú z keramických nosníkov, alebo železobetónových panelov. Ide o dôležitú nosnú konštrukciu, a preto akúkoľvek zmenu oproti projektu (aj tú najmenšiu) prekonzultujme najprv s projektantom stavby.

Monolitické stropy
Pri realizácii stropov sa stavebníci dopúšťajú rôznych chýb, najčastejšie nedodržujú kvalitu, rozmer a polohu výstuže v doske, nesprávne umiestňujú otvory na budúci komín, stupačky a pod. Dispozične zložito riešený tvar stroopnej dosky je výhodnejšie robiť zo železobetónu. Debnenie pod dosku môžeme urobiť z drevených guľatín, hranolov alebo fošní a dosák. Kvalitnejšie sú systémové debnenia (DOKA, NOE, PERI a iné). Ich výhoda je v rýchlosti montáže i demontáže. Iný spôsob debnenia je s tenkou železobetónovou prefabrikovanou doskou (tzv stratené debnenie). Nad dosku nanesieme vrstvu betónu. Po jeho zatvrdnutí sa spoja v kompaktnú nosnú konštrukciu. Tenké betónové dosky počas betonáže podopierame podľa pokynu výrobcu.

Montované stropy
Montáž keramických stropov je jednoduchá. Na trhu je viacero výrobcov, niekoľko tehelní, ďalej typy PREMAC, RESPOR, ZIPP a iné. Hmotnosť nosníkov je primeraná na ich ručnú montáž. Iba tie s vyššou hmotnosťou ukladäme žeriavom. Medzi nosníky vkladáme keramické vložky a strop zalejeme betónom. Na zvýšenie únosnosti vkladáme bo betónu oceľovú sieťovinu predpísanej kvality, hrúbky prútov a rozmerov ôk. Nosníky pred betonážou podopierame podľa pokynov výrobcu a demontujeme ich až po stvrdnutí betónu (zvyčajne po 28 dňoch). Hrúbka železobetónových stropov býva 13 až 18 cm a keramických 20 až 28 cm. Na železobetónový strop a veniec ukážkového domu bolo použitých asi 25 m3 betónu B 20.

Betón a oceľ

Požadovanú kvalitu stvrdnutého betónu (po 28 dňoch) dosiahneme nákupom betónu v ústrednej betonárke a jeho dovozom domiešavačom. Dokážeme ho namiešať aj na stavenisku, ale dbáme na presné dodržanie receptúry. Od dodávateľa žiadajme vždy certifikát kvality hetónu a tzv. kockovú skúšku betónu. Kvalita betónu zistená na skúšobnej kocke v skúšobnom laboratóriu musí byť minimálne taká, akú predpisuje projekt. Železobetónové stropy robíme zvyčajne z betónu B 20 a betonárskej ocele 10 505, 10 425 a pod. Pred betonážou stavebný dozor prekontroluje kvalitu použitej výstuže, polohu uloženia prútov, zabezpečenie krytia ocele a pod. Betonáž sa môže začať až po súhlase dozoru stavby (najlepšie zápisom do stavebného denníka).

Rady na murovanie

O výhodnosti alebo nevýhodnosti muriva z toho-ktorého materiálu rozhodujú okrem ceny samotnej tehly aj dopravné náklady, množstvo murovacej malty (v pórobetónovej lepidlo), cena jej prípravy a dopravy, cena lešenia a montážne náklady. Prepočet si urobíme vždy na jednotku (napr. 1 m) hotového muriva. Po výbere materiálov sa stáva, že murivo z drahej tehly môže byť lacnejšie ako z lacnej, a naopak.

Rady na betonáž

Debnenie z drevených dosák pred betonážou dobre polejeme. Do betónu v interiéri nikdy nepoužijeme prísady proti zamŕzaniu a také, ktoré sú ekologicky nevhodné. Výpary z niektorých druhov prísad pôsobia mimoriadne nepríjemne, dlhodobo a na ľudský organizmus karcinogénne. Kvalitu betónu zlepšíme plastifikátormi. Betón počas jeho spracovania vždy vibrujeme. Intenzívnejšie v rohoch, v miestach s hustou výstužou a pod. Vibráciu ukončíme, keď cementové mlieko vystúpi na povrch betónu.

Betonáž v lete
Počas letných horúčav betón nestačíme spracovať, lebo veľmi rýchlo tuhne. Je dobré do betónu vopred zamiešať spomaľovač tuhnutia. Na kvalitu betónu vplýva množstvo vody. Pri intenzívnom odparovaní vody na povrchu stropu vznikajú praskliny. Vhodnejším riešením je niekoľko hodín po spracovaní povrch betónu zakryť na 1~ -15 dní polyetylénovou fóliou.

Priečky

Deliace priečky murujeme alebo montujeme po oddebnení stropu z pálených alebo pórobetónových tehál, alebo zo sadrokartónu, sadrovláknitej dosky, dreva, Cetrisu a pod. Montované a z pórobetónových tvárnic pre ich nízku hmotnosť robíme najmä na podlažiach. Výhodou priečok z veľkoplošných materiálov je jednoduchá a suchá montáž. Sú ľahko rozoberateľné a ich variabilnosť nic je obmedzená. Ako vnútornú výplň môžeme použiť na tepelnú a zvukovú izoláciu rôzne druhy minerálnych vlákien (ROCKWOOL, NOBASIL).

Komíny

Komíny murujeme z tehál alebo staviame ako skladačku z typových elementov. Najznámejšie komíny z komínových elementov sú Schiedel, Prespor, ECO a pod. Pred realizáciou musí byť známy spôsob vykurovania.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu