Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Pri vytváraní príjemného domova pre rodinu sa nestaviame ľahostajne k tvorbe domáceho prostredia. Aj byt ožije vďaka slnku, ktoré sa doň dostáva cez okná. Tie by mali byť nielen pekné, ale aj dlhodobo funkčné. Štýl každého bytu ovplyvňujú aj interiérové dvere, ktoré si volíme k charakteru okien, niekedy zase naopak.

Okno

Okno by malo umocniť tvar domu a zdôrazniť jeho charakter. Jeho funkčnosť a pekný vzhľad sa uplatní až po jeho zabudovaní. Ak staviame nový dom, nemali by sme siahnuť po tých najdrahších oknách, ale ani po tej najlacnejšej ponuke. Starostlivo si premyslime, aký účel má okno spĺňať. Jeho rozmer by mal byť priamo úmerný rozmeru miestnosti, do ktorého vpúšťa svetlo. Okná vyrábané na mieru sú drahšie ako typové, preto sa obmedzujeme na čo najmenší počet rôznych okien.

Materiál okien
Moderné okná sa vyrábajú v rôznych rozmeroch, pričom ich fyzikálne vlastnosti sú také, že púšťajú dnu iba toľko svetla, slnka a zimy, koľko im dovolíme. Vyrábajú sa z dreva, plastu, kovu alebo zo zmesi týchto materiálov. Z hľadiska ich otvárania môžu byt otváracie, sklopné s posuvným kovaním alebo v kombinácii týchto mechanizmov. Technické riešenie okna vplýva na zvukovo a tepelno izolačné vlastnosti, stabilitu a životnosť okna. Tieto sa dosahujú správnym profilom okna, sklom, kovaním, tesnením okna a pod. Môžeme si vybrať aj drevené okná - je to otázka vkusu.

Životnosť
História ukazuje, že kvalitné drevené okno dosahuje životnosť až 100 rokov. V súčasnosti používané plasty majú životnosť asi 50 rokov. Hliníkové okná sú drahšie ako drevené i plastové. Zničiteľné sú len mimoriadnymi vplyvmi a zvyčajne sa v nich poškodí len kovanie, tesnenie a pod. Vlastnosť kovu využijeme na zabezpečenie pevnosti proti poveternostným vplyvom, príjemný vzhľad dreva a ľahká údržba plastu je výhodou v interiéri. Moderné okná ponúkajú oproti jednoduchému kovaniu vysoký stupeň pohodlia a technického vybavenia, napríklad:

Odhalenie dokonalosti
Špeciálne tepelnoizolačné sklo dokáže ušetriť v porovnaní s izolačným sklom napr. až 520 litrov vykurovacieho oleja ročne pri 25 m2 zasklenej plochy. Koeficient tepelného prestupu tepla K (množstvo tepla, ktoré prenikne cez 1 m2 stavebnej látky pri rozdiele teplôt 1 °C) u takéhoto skla býva 1,8 štandardne 1,3 W/m2 K. Zvláštnymi ochrannými vrstvami sklo dokáže prepúšťať slnečné lúče, a pritom zabrániť úniku tepla. Vzhľadom na polohu domu odborník by mal prepočítať, nakoľko sa oplatí zabudovať do okna drahé sklo. Z praxe je známe, že aj na južnom Slovensku "vďaka" sklu s mimoriadnym tepelným odporom musí majiteľ už začiatkom septembra a ešte v máji kúriť, pretože sklo neprepúšťa slnečné lúče. Moderné profily v spojení so špeciálnymi sklami dosahujú hodnoty zvukovej izolácie napr. 52 dB, čo je trieda zvukovej izolácie č. 6 (najvyššia trieda je 7).

Farba a doplnky
Výber farieb umožňujú drevené okná s nátermi (nie morené), plastové alebo okná kombinované s hliníkovým obložením. Farbu si volíme podľa čísla vzorkovníka farieb. Ten vyžadujme od výrobcu okna.

Presvetlenie strechy

V súčasnosti prevláda trend mať pod strechou alebo v pivnici peknú svetlú miestnosť s možnosťou prirodzeného vetrania. Vytvoriť príjemný priestor umožňujú strešné alebo pivničné okná. Výšku osadenia strešného okna ovplyvňuje niekoľko faktorov: sklon strešnej konštrukcie, možnosť výhľadu, presvetlenia budúcej miestnosti a pod. Okno sa musí dať pohodlne otvárať a umývať z oboch strán. Okenný zámok by preto nemal byť vyššie ako 200 cm. Podľa sklonu strechy volíme takú veľkosť okna, aby sme mali aspoň z niektorých dobrý výhľad v sede i v stoji. Pri osadení strešných okien býva často problém s ich osadením. Úprava krokiev je nutná iba vtedy, ak medzera (d) medzi krokvami je menšia ako šírka okna zmenšená o 30 mm (d < š - 30mm), alebo väčšia ako šírka okna zväčšená o 200mm (d > š + 200 mm). Úprava nad a pod oknom musí byť od okenného rámu v takej vzdialenosti, aby bolo možné vyhotoviť ostenie nad oknom vodorovne a pod oknom zvislo. Kvalita strešného okna sa vyznačuje množstvom príslušenstva (žalúzie, elektrické ovládanie a pod.).

Presvetlenie pivnice

Osvetlenie pivnice zabezpečíme pivničným svetlíkom. Sú z plastu (polypropylén), ktorý využijeme pri hlbšej zástavbe, keď výška prízemia je tesne nad úrovňou terénu. Modely sú pochôdzne alebo pojazdné. Zaťaženie je cez miesta so zakotvením rozložené do telesa svetlíka. Ochrana svetlíka proti vlámaniu je docielená pevným spojením roštu a svetlíka. Svetlík môžeme napojiť na kanalizáciu alebo trativod. Rozmery pochôdznych modelov alebo svetlíkov sú od 80x80x50cm až do125x130x60cm.

Príslušenstvo okien

Základnou súčasťou okien sú vonkajšie a vnútorné parapetné dosky. Môžu byť z dreva, kameňa, keramické, kovové alebo z plastu. Nadštandardnou výbavou okna sú okenice, rolety, vnútorné a vonkajšie žalúzie alebo zabudované medzi dvojsklo.

Dvere

Stavebník má možnosť vybrať si dvere od klasických jednoduchých cez celosklené až po umelecky vyhotovené. Mnohí výrobcovia ponúkajú stavebnicové modely dvier, ktoré sa dajú zostavovať rôznymi spôsobmi, ale vyrábajú sa sériovo. Kto si namiesto jednoduchých dverí cení dizajn a kladie dôraz na rozmanitosť materiálov, môže si vybrať z desiatok výrobkov.

Klasické rozmery a materiál
Klasické dvere sa montujú do kovových zárubní. Moderné a cenovo i esteticky náročnejšie sa robia na mieru súčasne s drevenou zárubňou. Otvárané dvere (ľavé, pravé, jedno alebo dvojkrídlové) sú vhodné do vstupných priestorov, izieb, kuchyne a niektorých vedľajších miestností. Rozmer jednokrídlových volíme od 80 do 110 cm, dvojkrídlových od 120 do 220 cm. Posuvné dvere a skladacie dvere vyrábané zvyčajne na mieru sú vhodné do obytnej izby alebo haly. Vhodné sú aj tam, kde otvorené krídlo je nežiadúce. Zhrňovanie dvere sa montujú do kuchyne, kúpelne a pod. Rozmer zhrňovacích, skladacích a posuvných dverí môže byť rôzny. Výklopné dvere osadzujeme na povaľ alebo do pivnice. Tradičným materiálom na výrobu dverí je drevo. Kombinované so sklom prepúšťajú svetlo alebo umožňuje výhľad do iných miestností. Rozmer kovania a jeho farebné riešenie musí byť zosúladený s materiálom zárubne, krídla i sklenej tabuli. Sklo na dverách býva bezpečnostné. Kovové alebo protipožiarne dvere montujeme do kotolne, suterénu a pod.

Bezpečnostné dvere
Pri prieskume trhu si najprv vyberieme dvere, čo sami považujeme za estetické a spoľahlivé. Cena v tomto prípade by mala byť až na treťom mieste. Ich bezpečnosť závisí od najslabšieho článku zostavy: zárubeň - krídlo dverí - zámky. Zárubeň musí byť zabezpečená proti roztláčaniu a páčeniu. Kovová zárubeň musí byť zaliata betónom. Oslabené miesta (body uzamykania) musia byť pevné, vystužené. Dvere musia byť vnútri vystužené oceľovým plechom, aby odolávali tlaku, nárazu a páčeniu. Zvonku sú obložené oceľovými profilmi, kožou, drevom a pod. Dvere sú zabezpečené, ak sú zámky uložené po celom obvode. Záleží nielen na počte bodov, v ktorých sa dvere uzamknú, ale aj na hrúbke výsuvných tyčí, kolíkov a hĺbke, do ktorej zapadnú na mechanizme, ktorý nimi hýbe na protikuse (zárubeň). Profil kľúča by mal byt nekopírovateľný.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu