Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Po skončení stavby rodinného domu sa snažíme o to, aby aj jeho okolie spĺňalo naše predstavy tak, ako sme si naplánovali. Náklady na terénne úpravy a plot by mali byť súčasťou rozpočtu jeho stavby a tvoria pätinu až desatinu jeho ceny.

Nepokazme si vzhľad domu
Terénne a sadové úpravy okolia domu by sme mali realizovať uvážene. Často vidíme, že vzhľad inak estetický riešeného rodinného domu poškodzuje obrovský plot, nevkusne riešená terasa alebo nevhodne umiestnené stromy. Chyby vidíme aj v necitlivo umiestnených objektoch drobnej záhradnej architektúry, ako sú okrasné jazero, altánok, posedenie okolo kozuba a pod. Tieto objekty dnes patria k okoliu rodinného domu, nechcime však mať na dvojárovom pozemku okrasný sad s jazierkom i s tenisovým kurtom. Prvoradým hľadiskom pri riešení okolia domu je veľkosť pozemku, ďalším svahovitosť terénu a v neposlednom rade musíme poznať aj zloženie pôdy. Nikdy nesmieme zabudnúť, v akej lokalite sa náš pozemok nachádza. Nestavajme teda v rázovitej slovenskej obci pod Tatrami plot s balustrádami.

Ploty

Ploty sú najčastejšou doplňujúcou stavbou rodinného domu. Z hľadiska legislatívy ide o tzv. drobnú stavbu a pred jej realizáciou to musíme ohlásiť miestnemu (mestskému) úradu. Plotom oddeľujeme pozemky úplne, opticky alebo iba symbolicky. Úplné oddelenie pozemkov vytvoríme vysokým kamenným alebo tehlovým múrom, alebo plotom z oceľového plechu. Tieto staviame zo strany hlučných zón (krajinská cesta, autodielňa a pod.). Pozemok fyzicky oplocujeme aj pletivovým oplotením, ktoré svojím vzhľadom pôsobí menej rušivo Susedia s dobrými vzťahmi robia plot z trstiny prípadne z kríkov, tzv. živý plot. Symbolické oplotenie môže byť z nízkorastúcich listnatých kríkov alebo tují, ktorých vzrast upravujeme podľa potreby. Iná možnosť je oplocovať pozemok len kvetináčmi alebo nízkym valom.

Typ a farba plotu
Typ, farba a rozmery kamenného a keramického plotu musia harmonizovať nielen s domom, ale aj so záhradou. Podmurovka domu (napr. kameň sokla) by mala byť rovnaká s podmurovkou plota. Keramikou obkladáme murovaný plot z tehál, betónových prefabrikátov alebo z tvárnic. Dokonalý pocit súkromia ponúka aj vysoký betónový plot (200 cm), avšak jeho postavenie je časovo a finančne náročné. Takýto plot je výhodný aj vo svahovitom teréne, kde sú jednotlivé parcely v nerovnakej výške a kde hrozí zosuv pôdy po roztápaní snehu a po jarných dažďoch.

Materiál
Ploty najčastejšie staviame z dreva, kameňa, kovu, keramických hmôt (tehly}, trstiny, plastových alebo betónových výrobkov. Väčšinou ich však tvoríme ako kombináciu týchto materiálov.

Kovový plot
Kovový plot z drôteného pozinkovaného pletiva patrí medzi najčastejšie riešenia na ochranu a oddelenie pozemkov. Pletivom vysokým 200 cm oplocujeme zvyčajne pozemok susediaci s verejným priestranstvom a nižšie pletivo (150 až 160 cm) umiestňujeme medzi dva susediace pozemky. Bezpečnosť plotu môžeme zvýšiť, ak ho navrchu ukončíme ostnatým drôtom. Montujeme ho na drevené alebo kovové stĺpiky, ktoré zakladáme do betónového základu. Vzdialenosť stĺpikov robíme na 250 až 300 cm. Asi každý ôsmy až desiaty stĺpik stužíme obojstrannými oporami a koncový jednostrannou. Aby pletivo nekorodovalo, treba ho natrieť základnou a krycou farbou. Nanášame ich valčekom. Vedľa plotu nesadíme fazuľu a podobné popínavé rastliny, lebo od kyselín v rastlinách pletivo rýchlo skoroduje. Poplastované pletivo má dlhšiu životnosť. Veľmi pôsobivé sú ploty kováčske, vyrobené z ocele v dielni a umelecky tvarované.
Kombinované s lomovým kameňom vytvárajú až dojem majestátnosti. Sú vhodné na oplotenie veľkých pozemkov. Ich životnosť je veľmi dlhá a sú zo všetkých plotov asi najdrahšie. Cena za 1 bm je asi 5 až 10 000 Sk.

Murovaný plot
Murovaný plot staviame z plných pálených tehál s vyškárovaním alebo s omietnutým povrchom. Je estetické, ak jeho povrch ladí (alebo je identický) s fasádou domu. Veľmi pekné sú murované ploty z bielych tehál, ktoré však neomietame a snažíme sa medzery medzí jednotlivými tehlami vyspárovať. Spárovaniu venujeme mimoriadnu pozornosť, lebo od neho závisí celý estetický dojem plota. Murovaný plot zakladáme na nízku podmurovku (sokel). Prvý rad tehál oddeľujeme (izolujeme) od základu asfaltovým pásom alebo náterom. Do základu vo vzdialenosti šesť až osem metrov budujeme železobetónové stĺpy, do ktorých múr kotvíme. To okrem estetického dojmu zvyšuje aj statiku plotu. Horný rad tehál ukončujme železobetónovou hlavicou - vencom. Jeho povrch musí byť upravený tak, aby zabezpečil rýchly odtok dažďovej vody. Povrch tehál a venca môžeme natrieť hydrofóbnym náterom (odpudzuje dažďovú vodu).
Drevené ploty poskytujú najviac tvarových možností. Ich nevýhodou je, že ich musíme pravidelne ošetrovať. Na drevené ploty používame najčastejšie dub, smrek, borovicu, v menšej miere buk, jasan a javor.
Ploty z plastov sú schopné imitovať rôzne materiály. Pre nízku pevnosť a mrazuvzdornosť sa používajú menej.
Kombinované ploty staviame z viacerých materiálov, napríklad z poplastovaného pletiva (kov a plast) alebo spojíme murované stĺpiky s drevenou (poprípade kovovou) výplňou. Vkusná je kombinácia oceľového pletiva so živým plotom.

Terénne úpravy

Po ukončení rodinného domu sú terénne úpravy po plotoch druhou najpotrebnejšou doplňujúcou stavbou pozemku. Materiál na chodníky, cestičky, terasy, príjazdové cesty a spevnené plochy je obdobný ako pri plotoch.

Keramické a betónové tvárnice
Keramické a betónové tvárnice sú plné alebo s odľahčenými otvormi, ktoré sa používajú na spevnenie povrchu zatrávňovaných plôch. Môžu byť použité aj ako príjazdové cesty do garáže alebo na vytvorenie väčšej spevnenej plochy. Plné tvárnice osádzame do pieskového alebo cementového lôžka. Ak po nich budú jazdiť autá, použijeme tvárnice 80 mm hrubé.

Chodník z kameňa
Stupajový chodník z lomového kameňa alebo z plavených okruhliakov, vložený do pieskového alebo betónového lôžka, je z estetického hľadiska najkrajší. Montáž chodníka je kvôli tvaru jednotlivých elementov prácny.

Drevené chodníky
Drevené chodníky robíme z guľatiny zrezanej na pláty, ktoré sú osadené do pieskového lôžka. Používame najmä smrek a borovicu. Tieto chodníky sa využívajú hlavne pri jazierkach a tam, kde časti záhrady slúžia na odpočinok. Časť chodníka, ktorá je trvalo pod zemou, treba natrieť ochranným náterom (asfaltovým, hydrofóbnym). Betónový chodník je v súčasnosti asi najmenej používanou formou terénnych úprav. Ak sa rozhodneme zhotoviť si v záhrade betónový chodník nezabúdajme na jeho dilatovanie, aby po prvej zime celý nepopraskal.

Okrasné jazierka

Mať v záhrade okrasné jazierko poprípade bazén je snom asi každého, kto má záhradu akejkoľvek veľkosti. Pri bazénoch je najlepšie si zaobstarať ešte počas stavby rodinného domu firmu ktorá nám bazén zrealizuje, lebo technológia bazénu je vždy priamo napojená na dom (elektrika, prívod a prečerpávanie vody...). Ak nám preteká cez záhradu potok vytvoriť okrasné jazierko nie je žiadny problém, stačí zahatať časť potoka a jazierko máme hotové. Horšie je to v prípade záhrady bez vody. Tam budeme okrem vody potrebovať vodonepriepustné fólie, samostatný prívod vody a v neposlednom rade nejakú technológiu na čistenie a okysličovanie vody.

Altánky, sauny v záhrade, sedenia
V dnešnej dobe nie je problém ísť do špecializovaných predajní alebo do hypermarketov, kde si nájdete veľký sortiment týchto výrobkov. Vo väčšine prípadov sú to hotové výrobky z dreva rozložené na časti, ktoré po príprave podkladu na záhrade pomocou priložených manuálov pri troche zručnosti poskladáme aj sami.

Záhradné osvetlenie
Bez správneho osvetlenia záhrada vo večerných hodinách stráca svoju tvár. Popri chodníku do domu sa najčastejšie osádzajú svetlá na stĺpikoch, alebo sa svetlá priamo zabudovávajú do chodníkov. Ak chceme nejakú časť záhrady dať do väčšej pozornosti musíme ju správne nasvietiť pomocou reflektorov.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu