Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Výber podlahy rodinného domu patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia stavebníka. A je z čoho si vyberá. Moderné je stále klasické drevo, parkety z tvrdého dreva, plávajúce parkety, dlažba (kamenná alebo keramická), podľa účelu miestnosti však podlahu robíme iba ako vyhladený betón, linoleum, PVC podlahovinu, guma, korok, obklady z bambusu (tzv. Plyboo), sadrokartónové alebo z drevotriesky. Novinkou sú koberce zo špeciálnych vlákien Altron, ktorým nevadí ani rozliata káva.

Podklad

Výšku a povrchovú úpravu podkladu robíme vždy pre konkrétnu podlahovinu, teda musíme ju vybra skôr, ako podklad začneme vytvárať. Pri stanovení výšky hrubej podlahy je potrebné poznať aj hrúbku lepidla alebo podkladu pod plávajúcu parketu. Povrch podkladu musí by čo najrovnejší a ak je z betónu, mal ma pevnos 30 MPa. Nerovný podklad vyrovnáme samonivelizačnou hmotou napr. Baumit, UZIN, Sakret, PCI a inými, ktoré jeho povrch zároveň aj spevnia a urobia ho bezprašným. Po nanesení hmoty môžeme na ňu zača klásť podlahovinu do 24 až 48 hodinách (podľa rýchlosti schnutia, savosti podkladu, teploty a vlhkosti v miestnosti).

Laminát

Veľkým hitom posledných desiatich rokov je laminátová podlaha, ktorú môžeme využiť takmer v celom byte, mimo kúpelne, sauny a podobných priestorov. Pokladáme ho na rovný podklad a väčšinou ju robíme ako plávajúcu podlahu. Povrch môže by rôznorodý a jeho dekór môže napodobňovať starú doskovú alebo sedliacku podlahu, kameň alebo dlažbu. Trh ponúka aj veľký výber moderných výtvarných motívov, ktoré môžu dodať interiéru osobitos a originalitu (kombinácia dreveného odtieňa a zafarbenej, napríklad namodro. Technológia kladenia plávajúcej podlahy je jednou z najmodernejších. Je vhodná pre klasický i moderný interiér. Podlahu kladieme voľne na podklad, nelepíme a nepribíjame ju. To umožňuje voľný pohyb pri zmenách objemu použitých dosák vplyvom kolísania teploty a prípadnej vlhkosti v priestore. Plávajúcu podlahu nekladieme až ku stene, ale po jej obvode necháme dilatačnú škáru, ktorá sa zakrýva lištou pripevnenou na obvod steny. Maximálny rozmer celistvej plochy bez dilatácie by nemal by väčší asi ako 6 x 6 metrov.

Ceny laminátových podláh
Najväčší rozdiel medzi veľkoplošnými a laminátovými podlahami je v cene. Laminátové podlahy (Witex, Meister a pod.) sa pohybujú v cenovej relácii od 350 do 700 Sk za meter štvorcový, kým drevené veľkoplošné parkety (Kährs, Empir a pod.) od 1500 Sk za meter štvorcový.

Podlahoviny zámkom

Prudký vývoj a stále stúpajúca požiadavka pekných podláh prináša na trh nové a nové zlepšenia. Firmy prichádzajú s inovovanými typmi dosák i s novými technológiami. Veľké zmeny zaznamenala najmä technológie pokládky. Zatiaľ čo typy podláh vyžadovali od kladača značnú zručnos, v súčasnej dobe sa objavujú vïaka rôznym typom nelepených spojov aj také podlahové systémy, na ktoré si zručný domáci majster môže trúfa bez obáv aj sám. Pokládka podlahoviny upravenej zámkom (Click) je veľmi jednoduchá a rýchla. Nepotrebujeme pri nej teplo na tuhnutie lepidla. Vïaka dvojitého istiaceho mechanického zámku zaručujú kvalitnú pokládku s veľmi presným spojom, ktorý si vïaka dômyselnému systému zámku zachováva svoju pevnos, možnos opakovanej demontáže a novej pokládky. Podlahu po demontovaní môžeme bez obáv použi v inej miestnosti, alebo po rozobratí uloži a tak uchova na neskoršie použitie. Najväčšou výhodou podláh so zámkom Click je možnos ich opravy v prípade poškodenia. Podlahu rozoberieme a poškodené časti jednoducho vymeníme. Vhodné sú teda tam, kde úsek podlahy je silne namáhaná a iná slabo. Zámok zaručuje vzájomnú výškovú presnos jednotlivých lamiel. Zákazník si môže vybera aj z množstva povrchových úprav i z druhov so zaručenou vodonepriepustnosou.

Parkety

Parkety sú tabule zo zlepených z vlysov. Rozmery tabúľ napr. 480 x 480 alebo 320 x 640 mm. Ich hrúbka je 8 mm až 10 mm. Materiál parkety alebo vlysov je z tvrdého dreva (najčastejšie buk alebo dub). Kladieme ich na suchý a rovný podklad zvyčajne v smere dlhšej hrany miestnosti. Pred kladením si vyznačíme ostrou ceruzkou na podklad pravý uhol, podľa ktorého vedieme okraj vlysiek. Vlysky kladieme paralelne proti smeru prichádzajúceho svetla. Vlhkos podkladu nesmie presiahnu 2 % a vlhkos vlysov 9 % (+,- 2 %).

Lepenie a lakovanie
Jednotlivé lamináty k podkladu lepíme lepidlom napr. Bonabond D 720, H 790, S 760, Bilekol Parket 100 a 200, Alkapren Parket 100 a 200, ZAL Dilekol Parket Super, Ponal a pod. (najlepšie podľa doporučenia výrobcu podlahoviny). Po nalepení celého povrchu ho vybrúsime a nalakujeme. Počet vrstiev laku je závislý od sacej schopnosti dreva, požadovanej odolnosti náteru a funkcie miestnosti. V obytných miestnostiach alebo ak je vetranie obmedzené, sú vhodnejšie vodou riediteľné laky, ktoré svojimi výparmi rozpúšadiel nezaažujú domáceho majstra pri montáži. Sú nehorľavé a ich schnutie závisí od teploty podkladu a vzduchu. Optimálna teplota nanášania laku je okolo 20 °C v rozmedzí 4 - 6 hodín. Po ukončení práce je možné po podlahe chodi už nasledujúci deň (24 hodín). Nábytok sahujeme do miestnosti približne o dva dni.
V namáhaných priestoroch je vhodné použi dvojzložkové laky na báze syntetických živíc. Obľúbené sú aj epoxidové alebo polyuretánové laky. Sú odolné proti UV žiareniu, húževnaté a nežltnú. Medzi jednotlivými vrstvami náteru je vhodné počka 24 hodín, pričom posledná vrstva by mala schnú 48 hodín (závisí na teplote podkladu i ovzdušia). Pri práci je nutné dostatočne vetra, pretože sa laky miešajú s riedidlom.

Palubové podlahy

Materiál na palubové podlahy je z mäkkého dreva - smreku alebo borovice. Prv ako sa rozhodneme pre ich povrchovú úpravu je nutné zaisti spoľahlivú ochranu dreva. Tú robíme stavebnou a chemickou ochranou. Palubové podlahy povrchovo upravíme podobne ako parkety, len je nutné ich zbrúsením dôkladne prehliadnu, hlavy klincov a skrutiek zatlčieme alebo zaskrutkujeme tak, aby boli minimálne 2 mm pod povrchom. Škáry medzi doskami vyplníme v závislosti od ich veľkosti. Menšie škáry opravíme votrením silikónového tmelu alebo zmiešame drevený prach s lakom (väčšie vyplníme lištou). Na bezfarebný náter tejto podlahoviny sú najvhodnejšie vodou riediteľné, dvojzložkové polyuretánové a akrylátové laky. Je vhodné dosky vopred natrie aj zospodu, lak však nesmie natiec na boky dosky. Iný odtieň dreviny dosiahneme namorením a prelakovaním povrchu.

Zásady kladenia
Palubovku môžeme na betónový podklad lepi iba ak je dokonale rovný. Bežný spôsob kladenia je na nosné trámy alebo dosky, prichytené k podkladu rozpernými príchytkami (hmoždinky). Výplň medzi nimi urobíme napr. z polystyrénu. Dobrý typom by mohol by aj škartovaný papier. Ak sa nechceme pri budovaní drevenej podlahy dopusti chýb, dodržujme tieto zásady:

Kladenie dosák
Dosky na stavbu prinášame opracované hrubé 30 mm. Robíme ich s protiľahlou polodrážkou, alebo s drážkou na oboch stranách, do ktorých kladieme pero. Začneme klás u steny, pričom sa snažíme, aby doska bola kolmá na stenu. Nerovnos medzi pozdåžnou stranou dosky a priľahlej steny zakryjeme krycou lištou. Každú ïalšiu dosku prirazíme a dotiahneme tiahlom a priklincujeme k podkladu. Dosku kladieme striedavo podľa smeru letorastov. Posledná doska režeme na dåžku.

Vosky a oleje

Okrem lakov palubovku môžeme ošetri aj prípravkami na báze prírodných olejov a voskov. Škáry, praskliny a ïalšie neduhy dreva opravíme špeciálnymi pastami alebo voskovými tyčinkami. Pred náterom skontrolujeme vlhkos dreva. Nesmie by vyššia ako 20 %. Voskový prípravok nanášame v dvoch vrstvách v intervale 8 až 24 hodín. Po prvom nátere podlahu nebrúsime a posledný preleštíme kefou. Voskové prípravky sú vodou riediteľné i rozpúšadlové a obe obsahujú malé množstvo organického rozpúšadla. Do dreva sa roztoky voskov lepšie vpenetrujú a zanechávajú na povrchu tenkú vrstvu. Takáto podlaha je dostatočne odolná mechanickému namáhaniu i bežnému umývaniu vodou. Iným prípravkom na ošetrovanie povrchu sú na báze uretánových olejov.

Korková podlaha

Korok je prírodný materiál a podlahy z nej sú zdravotne nezávadné. Užívaním sa opotrebuje iba nášľapná vrstva z laku. Korok je mäkký, pružný a antistatický materiál. Izoluje hluk i teplo. Využíva sa pomerne málo. Cena korku sa pohybuje od 300 do 1 200 Sk/m2 a cena lepidla asi 60 Sk/m2.

Kladenie korku
Korkové šablóny lepíme na suchý a dokonale rovný podklad disperzným alebo syntetickým lepidlom. Do stredu miestnosti podlahu si vykreslíme ostrou tužkou pravý uhol, ktorý bude vodítkom pri kladení. Klás môžeme na kríž alebo tzv. anglický tvar. Kusy kladené po okraji režeme ostrým nožom. Po nalepení korku celú plochu prevalcujeme valcom (hmotnos 25 kg a širokým asi 35 cm). Plochu prebrúsime, vysajeme a nalakujeme alebo navoskujeme ju.

Linoleum a PVC

Často si zamieňame pojem linoleum a PVC. Linoleum je pružný materiál, tepelne i zvukovo dobre izoluje, odoláva mechanickému opotrebeniu a ľahko sa udržuje. Vyrába sa z prírodných materiálov. Základom PVC je syntetický polyvinylchlorid. Vyrába sa v pásoch s rôznou úpravou (hladká, reliéfna, lesklá, matná alebo protišmyková). Lepíme ich zvyčajne do syntetických lepidiel, napr. Chemoprén. Cena podlahoviny sa pohybuje od 400 do 1 000 Sk/m2 včítane lepidla.

Iné podlahoviny

Rýchlu montáž dosiahneme kladením veľkoplošných dielcov, napríklad z drevotrieskových, drevoštiepkových alebo sadrokartónových dosák. Efektný povrch drevotriesky získame jeho nalakovaním. Sadrokartónové podlahoviny škárujeme a vybrúsime.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu