Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Projekty domov

Alfa Beta Gamma Delta Zeta Theta Kappa Lambda Sigma Tau Omega

ZETA - 66

Projekt domu - cena2 320 €

Zastavaná plocha 65,9 m2

Cena RD na kľúč 70 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 72

Projekt domu - cena2 280 €

Zastavaná plocha 72,3 m2

Cena RD na kľúč 77 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 87

Projekt domu - cena2 380 €

Zastavaná plocha 87,5 m2

Cena RD na kľúč 93 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 93

Projekt domu - cena1 350 €

Zastavaná plocha 100 m2

Cena RD na kľúč 106 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 98

Projekt domu - cena2 350 €

Zastavaná plocha 97,8 m2

Cena RD na kľúč 104 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 99

Projekt domu - cena2 220 €

Zastavaná plocha 99 m2

Cena RD na kľúč 105 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 102

Projekt domu - cena2 450 €

Zastavaná plocha 102 m2

Cena RD na kľúč 109 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 103

Projekt domu - cena2 630 €

Zastavaná plocha 102,7 m2

Cena RD na kľúč 109 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 104

Projekt domu - cena1 330 €

Zastavaná plocha 104,3 m2

Cena RD na kľúč 111 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 104a

Projekt domu - cena2 420 €

Zastavaná plocha 104 m2

Cena RD na kľúč 111 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 105

Projekt domu - cena2 370 €

Zastavaná plocha 103,7 m2

Cena RD na kľúč 110 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 107

Projekt domu - cena2 500 €

Zastavaná plocha 108,2 m2

Cena RD na kľúč 113 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 108

Projekt domu - cena2 430 €

Zastavaná plocha 108,3 m2

Cena RD na kľúč 115 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 112

Projekt domu - cena1 260 €

Zastavaná plocha 112 m2

Cena RD na kľúč 119 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 113

Projekt domu - cena1 270 €

Zastavaná plocha 114,8 m2

Cena RD na kľúč 122 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 114

Projekt domu - cena2 510 €

Zastavaná plocha 113,5 m2

Cena RD na kľúč 118 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 115

Projekt domu - cena1 350 €

Zastavaná plocha 115,1 m2

Cena RD na kľúč 122 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 117

Projekt domu - cena2 600 €

Zastavaná plocha 116,6 m2

Cena RD na kľúč 124 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 117a

Projekt domu - cena2 460 €

Zastavaná plocha 117 m2

Cena RD na kľúč 124 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 118

Projekt domu - cena1 360 €

Zastavaná plocha 116,1 m2

Cena RD na kľúč 121 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 120

Projekt domu - cena1 320 €

Zastavaná plocha 120,3 m2

Cena RD na kľúč 128 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 121

Projekt domu - cena2 220 €

Zastavaná plocha 121 m2

Cena RD na kľúč 128 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 127

Projekt domu - cena1 450 €

Zastavaná plocha 127,2 m2

Cena RD na kľúč 135 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 129

Projekt domu - cena2 580 €

Zastavaná plocha 129,8 m2

Cena RD na kľúč 137 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 130

Projekt domu - cena1 270 €

Zastavaná plocha 130,8 m2

Cena RD na kľúč 138 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 131

Projekt domu - cena1 310 €

Zastavaná plocha 130,7 m2

Cena RD na kľúč 138 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 132

Projekt domu - cena1 280 €

Zastavaná plocha 132,4 m2

Cena RD na kľúč 140 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 133

Projekt domu - cena1 400 €

Zastavaná plocha 133,3 m2

Cena RD na kľúč 141 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 134

Projekt domu - cena2 640 €

Zastavaná plocha 131,3 m2

Cena RD na kľúč 136 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 134a

Projekt domu - cena2 570 €

Zastavaná plocha 134,3 m2

Cena RD na kľúč 143 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 135

Projekt domu - cena2 660 €

Zastavaná plocha 136,7 m2

Cena RD na kľúč 145 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 136

Projekt domu - cena1 340 €

Zastavaná plocha 135,7 m2

Cena RD na kľúč 144 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 137

Projekt domu - cena1 480 €

Zastavaná plocha 136,8 m2

Cena RD na kľúč 145 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 138

Projekt domu - cena2 700 €

Zastavaná plocha 137,7 m2

Cena RD na kľúč 146 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 139

Projekt domu - cena1 400 €

Zastavaná plocha 139,3 m2

Cena RD na kľúč 147 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 139a

Projekt domu - cena2 310 €

Zastavaná plocha 138,7 m2

Cena RD na kľúč 147 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 140

Projekt domu - cena2 220 €

Zastavaná plocha 137,5 m2

Cena RD na kľúč 143 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 141

Projekt domu - cena1 410 €

Zastavaná plocha 141,8 m2

Cena RD na kľúč 150 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 142

Projekt domu - cena2 420 €

Zastavaná plocha 141,5 m2

Cena RD na kľúč 149 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 143

Projekt domu - cena1 300 €

Zastavaná plocha 143 m2

Cena RD na kľúč 151 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 144

Projekt domu - cena2 280 €

Zastavaná plocha 144,2 m2

Cena RD na kľúč 152 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 150

Projekt domu - cena1 370 €

Zastavaná plocha 149,9 m2

Cena RD na kľúč 158 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 151

Projekt domu - cena2 720 €

Zastavaná plocha 151 m2

Cena RD na kľúč 160 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 153

Projekt domu - cena1 370 €

Zastavaná plocha 152,8 m2

Cena RD na kľúč 161 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 154

Projekt domu - cena1 400 €

Zastavaná plocha 154,1 m2

Cena RD na kľúč 163 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 155

Projekt domu - cena2 270 €

Zastavaná plocha 154,8 m2

Cena RD na kľúč 164 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 158

Projekt domu - cena2 410 €

Zastavaná plocha 157,8 m2

Cena RD na kľúč 166 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 159

Projekt domu - cena2 560 €

Zastavaná plocha 159,1 m2

Cena RD na kľúč 168 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 160

Projekt domu - cena1 450 €

Zastavaná plocha 160,2 m2

Cena RD na kľúč 169 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 161

Projekt domu - cena2 460 €

Zastavaná plocha 161 m2

Cena RD na kľúč 170 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 162

Projekt domu - cena2 630 €

Zastavaná plocha 160,8 m2

Cena RD na kľúč 166 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 163

Projekt domu - cena1 450 €

Zastavaná plocha 163,3 m2

Cena RD na kľúč 172 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 165

Projekt domu - cena2 700 €

Zastavaná plocha 164,7 m2

Cena RD na kľúč 174 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 167

Projekt domu - cena2 680 €

Zastavaná plocha 167,8 m2

Cena RD na kľúč 177 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 170

Projekt domu - cena2 590 €

Zastavaná plocha 171 m2

Cena RD na kľúč 177 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 173

Projekt domu - cena1 420 €

Zastavaná plocha 173 m2

Cena RD na kľúč 182 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 177

Projekt domu - cena1 360 €

Zastavaná plocha 177,8 m2

Cena RD na kľúč 187 500 €

PODROBNOSTI

ZETA - 181

Projekt domu - cena1 460 €

Zastavaná plocha 181 m2

Cena RD na kľúč 191 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 186

Projekt domu - cena1 370 €

Zastavaná plocha 186,7 m2

Cena RD na kľúč 196 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 189

Projekt domu - cena2 630 €

Zastavaná plocha 189,2 m2

Cena RD na kľúč 199 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 190

Projekt domu - cena2 480 €

Zastavaná plocha 190,2 m2

Cena RD na kľúč 200 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 191

Projekt domu - cena2 510 €

Zastavaná plocha 191,8 m2

Cena RD na kľúč 202 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 194

Projekt domu - cena2 560 €

Zastavaná plocha 195,6 m2

Cena RD na kľúč 202 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 195

Projekt domu - cena2 800 €

Zastavaná plocha 195,1 m2

Cena RD na kľúč 205 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 196

Projekt domu - cena2 780 €

Zastavaná plocha 189,6 m2

Cena RD na kľúč 200 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 201

Projekt domu - cena2 720 €

Zastavaná plocha 201,9 m2

Cena RD na kľúč 212 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 226

Projekt domu - cena2 760 €

Zastavaná plocha 226,1 m2

Cena RD na kľúč 238 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 231

Projekt domu - cena2 730 €

Zastavaná plocha 231 m2

Cena RD na kľúč 243 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 240

Projekt domu - cena1 550 €

Zastavaná plocha 240 m2

Cena RD na kľúč 252 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 251

Projekt domu - cena2 850 €

Zastavaná plocha 252,9 m2

Cena RD na kľúč 265 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 265

Projekt domu - cena2 860 €

Zastavaná plocha 266,5 m2

Cena RD na kľúč 280 000 €

PODROBNOSTI

ZETA - 291

Projekt domu - cena3 000 €

Zastavaná plocha 306,2 m2

Cena RD na kľúč 322 000 €

PODROBNOSTI

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu