Viac ako 1106 projektov
Objednávka projektovej dokumentácie

časť 1/2

Názov projektu*
   
Zrkadlový obraz
nie áno
Žumpa 20 m3
nie áno
Doplnkový projekt
Pri objednávke projektu domu, resp. chaty, je doplnkový projekt alebo projekt žumpy ZDARMA.

Meno stavebníka (investora)

Titul:
Meno*:
Priezvisko*:
Spoluinvestor je aj manžel/ka:

Adresa stavebníka (investora)

Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
E-mail:
Telefón:

Miesto stavby*

Súhlasím, aby boli moje údaje poskytnuté partnerským firmám, ktoré spolupracujú na materálovej báze s firmou Wanders.
* povinné údaje