Viac ako 1106 projektov
4. Realizácia stavby

        Keď sa rozhodujete o výstavbe svojho rodinného domu, máte na výber dve možnosti - postaviť si ho svojpomocne alebo zadať jeho realizáciu stavebnej firme, teda zvoliť stavbu na kľúč. Keďže katalógové rodinné domy berú ohľad na finančnú situáciu stavebníkov, väčšina z nich je založená na jednoduchších, technicky menej náročných stavebných riešeniach a postupoch. Napriek tomu je dobré si vopred zvážiť pozitíva aj negatíva oboch možností výstavby.

        V zásade platí, že ak chcete bývať rýchlo a mať čo najmenej starostí so stavbou rodinného domu, je lepšie osloviť stavebnú firmu, ktorá vám postaví dom na kľúč. Ak je však vaším prvoradým záujmom čo najväčšia úspora finančných prostriedkov, máte okruh vlastných, overených odborníkov (murárov, pokrývačov, elektrikárov či vodárov) a ani vy sa nebojíte priložiť ruku k dielu, a ak navyše dokážete zohnať stavebný materiál lacnejšie, môžete sa pustiť do svojpomocnej výstavby. Cena stavby rodinného domu býva totiž pri svojpomocnej výstavbe citeľne nižšia (niekedy až o tretinu). Ušetríte najmä na pracovnej sile a materiáloch, objednaných u firiem počas stavebných veľtrhov či predajno - kontraktačných výstav. Netreba však zabúdať na to, že všetky chyby, vzniknuté či už precenením vlastných možností a schopností, nedopatrením remeselníkov alebo chybnými technologickými postupmi pri samotnej výstavbe, zaplatíte z vlastného vrecka.

        Nezanedbateľným faktorom je aj rýchlosť výstavby. Mnohé stavebné firmy vám garantujú ukončenie realizácie vášho rodinného domu už za tri či štyri mesiace. Treba sa síce pripraviť aj na to, že niekedy dôjde k nedodržaniu dohodnutého termínu, máte však možnosť prichystať sa na túto alternatívu dobrou zmluvou so stavebnou firmou. Tá vám zároveň umožní reklamovať zistené nedostatky. Naproti tomu svojpomocná výstavba zaberá neuveriteľne veľa času a energie a všetka starosť je na vašich pleciach (závažnosť čoho si v prvotnej eufórii zo stavby rodinného domu asi nikto nepripúšťa s plnou vážnosťou).

        Svojpomocná výstavba je tradičná na vidieku. V prípade, že sa chcete pustiť do takejto formy stavby, postup veľmi dobre zvážte. Danú problematiku si musíte nielen naštudovať, ale zabezpečiť si aj účasť odborníkov (pričom zháňanie znalcov a ich koordinácia bývajú často náročné a zdĺhavé). Len vďaka nim však získate povolenia a atesty (napríklad na elektrické inštalácie či plyn), bez ktorých príslušný stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie. Na to, aby bol rodinný dom postavený presne podľa projektu a bez technologických chýb, potrebujete tiež stavebného majstra, autorský a stavebný dozor. Ešte pred realizáciou stavby je potrebné stanoviť predbežné prepočty nákladov na jednotlivé kroky (hrubá stavba, zateplenie atď.). Nevhodné šetrenie na hrubej stavbe, kvalitnej izolácii, zatepľovacom fasádnom systéme, vykurovacom systéme, stavebnom materiály, hrúbke stien či izolačných oknách vám dodatočne pri užívaní stavby navýši prevádzkové náklady o desiatky tisíc korún ročne. Takže to, čo prvoplánovo ušetríte pri výstavbe, preplatíte neskôr (najmä na kúrení a dodatočných úpravách).

        Ak sa rozhodnete pre stavebnú firmu, súčasný stavebný trh vám v tejto oblasti ponúka množstvo kvalitných spoločností, ale rovnako tak sa na ňom pohybujú aj neseriózni podnikatelia. Preto by ste mali byť pri výbere stavebnej firmy maximálne opatrní a obozretní. Je ťažké vybrať si na základe "náhodného výberu", je lepšie získať referencie od známych, ktorí pred časom prešli vlastnou skúsenosťou s výstavbou rodinného domu alebo, pokiaľ je na to príležitosť, osobne navštívte už postavené rodinné domy, resp. vzorové domy (túto možnosť už ponúka viacero stavebných a dodávateľských firiem). Ideálne je vytipovať si niekoľko stavebných firiem a tie osloviť ako na osobné stretnutie (na ktorom sa vám budú venovať podľa vašich očakávaní), tak aj na vypracovanie cenovej ponuky. Už pri prvých konzultáciách s vybranými firmami sa pýtajte, či sú schopné plne vyhovieť vašim požiadavkám na čas, financie a základné vybavenie výstavby. Vedieť si vybrať najlepšiu cenovú ponuku býva často komplikované. Vo všeobecnosti platí, že najvhodnejšia je stredná cesta: nebrať najnižšiu, ale ani najvyššiu cenovú ponuku. Najnižšia cenová ponuka býva úmyselne podhodnotená, čo vás pri samotnej výstavbe výjde omnoho drahšie, než je napísané v zmluve. V najvyššej cenovej ponuke si zas stavebná firma zarátala aj to, čo reálne nevykoná. Seriózna stavebná firma by vám mala v rámci dohodnutej zmluvy o dielo garantovať aj kvalitu stavby na dva až tri roky, ako aj bezplatný zákaznícky servis.

        Veľmi dôležité je proces výstavby zazmluvniť. Určite by ste sa nemali spoliehať na vzory zmlúv, získané z pokútnych zdrojov, a mali by ste sa obrátiť na právnika (poplatok za jeho právne služby je popri celkových výdavkoch na stavbu rodinného domu zanedbateľný a vy máte istotu, že vás zmluva so stavebnou firmou uchráni pred všetkými prípadnými ťažkosťami). So všetkými podrobnosťami zmluvy vás oboznámi právnik, takže tu len stručne. V zmluve musia byť zapísané: osobné údaje firmy a investora (vás), stavebný materiál, jeho ceny, ako aj celková cena za stavebné práce, spôsob úhrad (splátkový kalendár), určenie záručných podmienok pre prípadné chyby diela s povinnosťou ich odstránenia, termín odovzdania stavby, sankcie za nedodržanie termínu odovzdania stavby.

Na vrch stránky na vrch stránky