Viac ako 1106 projektov
Realizácia stavby

Od roku 2014 sme pre Vás pripravili ďalšiu službu, ktorou je realizácia našich projektov na kľúč spoločnosťou WM stav s.r.o.! Je veľa spôsobov ako zrealizovať svoj projekt. Finančne najmenej náročným spôsobom je realizácia svojpomocou. Ušetrené financie je však nutné nahradiť vysokou zručnosťou, vysokou odbornou zdatnosťou a samozrejme množstvom času! Keďže naša spoločnosť WM stav s.r.o. disponuje odbornou zdatnosťou, vysokou zručnosťou a realizácia stavieb je našou náplňou, ponúkame Vám možnosť nechať si zrealizovať Váš dom priamo jeho autorom.

WM stav, s.r.o.

Cena výstavby na kľúč zahŕňa:

Hrubá stavba

hrubá stavba
 • zemné práce
 • štrkový podsyp pod základové pásy a základovú dosku
 • základové konštrukcie
 • základová doska vystužená KARI sieťou
 • nosné obvodové steny hr. 380 mm - podľa PD
 • vnútorné nosné steny a priečky z muriva hr. 250 mm a 115 mm - podľa PD
 • stropná konštrukcia - podľa PD
 • strecha šikmá/plochá, pri šikmej streche krytina - podľa PD
 • strešný presah- tatranský profil
 • žľaby a zvody poplastovaný pozink vo farbe krytiny
 • plastové okná s izolačným trojsklom
 • vchodové dvere
 • vnútorné betónové schody/2podlažný RD/

Holodom

holodom

obsahuje oproti predošlému navyše

 • povrchová úprava vonkajších stien- zateplenie - podľa PD, presieťkovanie – pripravené pod finálnu povrchovú úpravu
 • úprava vnútorných stien- príprava pod finálnu omietku
 • strop –sadrokartónový podhľad
 • podlaha prízemia - podľa PD
 • zateplenie stropu - podľa PD/1podlažný RD/
 • zateplenie strechy - podľa PD/2podlažný RD/
 • kompletná elektroinštalácia, bleskozvod
 • rozvod vody a vnútorná kanalizácia
 • vykurovanie- radiátorové / podlahové teplovodné, plynový kotol, ohrev TUV
 • komín

Dom na kľúč

Dom na kľúč

obsahuje oproti predošlému navyše

 • interiérové dvere- fóliované, zárubňa obložková
 • vnútorná stierka stien minerálna škrabaná hr.1,2 mm
 • obklad schodiskových stupňov drevom, zábradlie v kombinácii drevonerez
 • dlažba- do 22 €/ m2
 • laminátová podlaha- do 14 €/ m2
 • obklad stien- do 23 €/ m2
 • sanitárne a zariaďovacie predmetyumývadlo keramické, vaňa akrylátová, batérie nerezové pákové, wc geberit
 • povrchové úpravy stien – minerálna škrabaná omietka
 • maľby

Vedľajšie rozpočtové náklady

Cena u všetkých variant vyhotovenia neobsahuje vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) spojené s realizáciou:

 • zariadenie staveniska, mobilné WC
 • ubytovanie a diéty pracovníkov
 • doprava materiálu na stavbu kdekoľvek v SR
 • lešenie v potrebnom rozsahu
 • odvoz a uskladnenie odpadu, poplatky za skládku
 • revízia elektriny a bleskozvodu
 • tlakové skúšky vody a vykurovacieho systému
 • skúšky tesnosti kanalizácie

Ak nie je možné realizovať základové konštrukcie presne podľa PD pretože to nedovoľujú základové pomery, je potrebné ich cenu prehodnotiť, nakoľko je závislá od konkrétnych geologických pomerov, sklonu pozemku a ďalších faktorov. V prípade potreby Vám základové konštrukcie naceníme samostatne po obhliadke pozemku resp. po dodaní potrebných podkladov. Rovnako zabezpečíme realizáciu základov. Alternatívne je možné objekt realizovať ako drevostavbu. Klasická stĺpiková nosná konštrukcia, s použitím systému AGEPAN.

Na vrch stránky na vrch stránky