Viac ako 1106 projektov
Prečo čakať, keď dotácie majú zelenú?
Podľa novej legislatívy musí rodinný dom, ktorý získa stavebné povolenie po 1. januári 2021, spĺňať podmienky pre zaradenie do energetickej triedy A0 (potreba primárnej energie menej ako 54 kWh/m2 za rok).

S akou kombináciou technológií sa zmestíte do novej normy, to závisí vždy od konkrétneho projektu rodinného domu. Na ukážku vyberáme iba niektoré odporúčané kombinácie – s tepelným čerpadlom v hlavnej úlohe:

1. Tepelné čerpadlo a fotovoltika

Ak chcete staviť na istotu, rátajte vopred s tepelným čerpadlom v kombinácii s fotovoltickými panelmi alebo kozubom. Tepelné čerpadlá sú technológiou, ktorá dokáže až 75 % potrebnej energie odčerpať zo zeme, vzduchu alebo vody. Len zhruba štvrtinu energie je potrebné dodať vo forme elektrickej energie (preto je ideálne skombinovať ich práve s fotovoltikou). Najjednoduchšou inštaláciou sa môžu pochváliť tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. Zvyknú mať vnútornú (interiérovú) jednotku so zabudovaným zásobníkom teplej vody a vonkajšiu jednotku s ventilátorom. Vhodnou voľbou môže byť tepelné čerpadlo aroTHERM Split s technológiou oddeleného chladivového okruhu, alebo monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda.

2. Rekuperácia, tepelné čerpadlo a fotovoltika

Tepelné čerpadlá sa v domoch A0 odporúčajú kombinovať s fotovoltikou a centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou. Takáto kombinácia síce predstavuje vyššiu vstupnú investíciu, ale z hľadiska spotreby energie počas prevádzky domu je zrejme najšetrnejšia. Vetrací systém s rekuperáciou počas vetrania síce odvedie odpadový vzduch z interiéru domu, ale „nevyvetrá“ teplo (vyrobené tepelným čerpadlom). Získava sa tak spätne energia, ktorá už raz bola vložená do vykurovania, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Úspora energií v zimných mesiacoch sa napríklad pri centrálnej jednotke recoVAIR pohybuje na úrovni viac ako 30 %. Ak je súčasťou systému fotovoltika, tá vyprodukuje elektrickú energiu, ktorú pre svoj chod potrebujú tepelné čerpadlo vzduch/voda aj centrálna ventilačná jednotka.

3. Vnútorné tepelné čerpadlo a fotovoltika

Pre novostavby sú na trhu dostupné aj vnútorné tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré sa inštalujú výhradne do vnútra rodinného domu, s prieduchmi cez jeho obvodovú stenu. Presne tak funguje zariadenie recoCOMPACT exclusive exclusive vzduch/voda, ktoré dokáže vykurovať aj chladiť, má v sebe zabudovaný zásobník TV aj centrálne riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Teda štyri funkcie v jednom opláštení, s rozmermi šatníkovej skrine. Nie je potrebné inštalovať dve jednotky (vnútornú a vonkajšiu), ako u bežných tepelných čerpadiel vzduch/voda, ani viaceré technológie naraz, ale iba jediné zariadenie. Ako súčasť systému sa odporúča aj fotovoltika, a to pre pokrytie potreby elektrickej energie.

www.vaillant.sk                                                                                      

   

Vaillant

   

   

Tepelné čerpadlo aroTHERM Split vzduch/voda a fotovoltické panely

Centrálne riadené vetranie s rekuperáciou, tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda a fotovoltika

Vnútorné tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive a fotovoltika

Na vrch stránky na vrch stránky