Viac ako 1106 projektov
Stavebné sporenie je vaša výhoda

V súčasnosti sa stále častejšie hovorí o vysokej miere zadlženia a nízkej finančnej gramotnosti. Manažovanie vlastných financií či plánovanie finančného zabezpečenia vlastného bývania je často nevyhnutnosť, na ktorú však mnohí klienti nie sú dostatočne pripravení. Neraz sú postavení pred hotovú vec – úver v požadovanej výške bude potrebné splácať „X“ rokov každý mesiac sumou „Y“ eur. Zaviazať sa finančne na dlhú dobu bez akejkoľvek prípravy je risk, ktorý nemusí vždy priniesť zisk.

Neznalosť neospravedlňuje

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý popri hlavných benefitoch poskytuje aj prirodzenú edukáciu. Nenútenou formou vedie klientov k postupnému vytváraniu finančných rezerv, k prevzatiu zodpovednosti za svoju finančnú situáciu, rodinný rozpočet i samotné bývanie. Pomáha vytvárať zdravý prístup k hospodáreniu s disponibilnými zdrojmi. Klient si môže včas vyskúšať, aký dopad bude mať na jeho bežný život pravidelné odkladanie istej sumy z mesačného rozpočtu. Praktický dosah finančného záväzku zistí skôr, než požiada o úver na bývanie, ktorý už bude splácať povinne. Táto skúsenosť je pridanou hodnotou, ktorú klient získa popri hlavných – finančných výhodách stavebného sporenia. Dnes, keď sa pri žiadosti o úver na bývanie stále viac prihliada aj na vlastné zdroje klienta, predstavuje stavebné sporenie veľkú výhodu. Môže byť práve tým podstatným prvkom pre získanie očakávaného bývania.

Pre nováčikov ešte výhodnejšie

Noví sporitelia si teraz môžu uzavrieť zmluvu s cieľovou sumou 12 000 € extra výhodne, len za 12 €. Úročenie vkladov je vo Wüstenrote 1 % p.a., s garanciou až na 6 rokov, plus od februára 2018 úrokový bonus 2 % na prvých 12 mesiacov sporenia. Spolu so štátnou prémiou 5 % (max. 66,39 €/osobu) tak zhodnotenie vkladov dosiahne v prvom roku až 8 %, a to bez rizika. Klient si pritom sporením vytvára aj právny nárok na výhodný stavebný úver s garanciou nízkeho úroku na celú dobu splácania. To je výnimočný benefit, ktorý umožňuje prehľadne plánovať rodinné financie a pritom kvalitne a spokojne bývať.

Prednosti stavebného sporenia tým však nekončia. Pre rodinu s deťmi je prospešné uzavrieť detské sporenie Krôčik s benefitmi navyše. Jeho súčasťou je tiež balík poistenia (zdarma) zahŕňajúci úrazové poistenie dieťaťa a poistenie zákonného zástupcu pre prípad úmrtia – s dosporením pre dieťa až do výšky ročného vkladu na získanie plnej štátnej prémie. Dieťa je poistené počas celej doby trvania sporenia, max. do veku 18 rokov. Sporenie je zvýhodnené aj poplatkovo.

Financie sú alfa a omega projektu

Kto potrebuje získať chýbajúce finančné prostriedky čo najskôr, môže využiť okamžitý úver na bývanie. Wüstenrot poskytuje úvery (aj bez predchádzajúceho sporenia) až do 200 000 €/osobu, resp. 400 000 € /manželský pár, so zvýhodneným úrokom i splátkou, zabezpečením nehnuteľnosťou a splatnosťou až 30 rokov. K dispozícii sú aj úvery s inou formou zaručenia (poistenie dlžnej sumy, vinkulácia životného poistenia, ručiteľ, dohoda o zrážkach zo mzdy) do výšky 35 000 € a splatnosťou 15 – 20 rokov.

Nízke úroky, vysoké garancie

Aktuálna (časovo limitovaná) úverová ponuka na kúpu či výstavbu rodinného domu začína už od 1,39 % p.a. s fixáciou na 3 roky alebo 1,49 % p.a. s fixáciou až na 5 rokov, so zabezpečením nehnuteľnosťou a vinkuláciou životného poistenia v preferovanej poisťovni. Netreba zabúdať, že ide spravidla o dlhodobý záväzok v trvaní aj 25 – 30 rokov, preto čím skôr úver využijete, tým skôr ho môžete splatiť, a najmä – bývať vo vlastnom dome podľa svojich potrieb a predstáv. Pre klienta Wüstenrot stavebnej sporiteľne nebude žiadnym prekvapením ani výška úroku a splátky v ďalších rokoch po skončení fixácie, keďže aj tieto parametre svojho úveru pozná vopred – od začiatku splácania. Takéto transparentné financovanie bývania šetrí klientovi starosti i financie. Je totiž dôležité, byť schopný úver splácať nielen dnes, ale dlhodobo. Wüstenrot ponúka dostupné finančné riešenie pre každého, komu chýbajú primárne či doplnkové zdroje na nadobudnutie vlastného bývania.

www.wuestenrot.sk , *6060 (0850 60 60 60)

Na vrch stránky na vrch stránky