Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

F.A.Q. | Časté otázky

1. Kto mi spracuje osadenie na pozemok a napojenie inžinierskych sietí?

Každý projektant s oprávnením (pečiatkou), ale taktiez Vám s tým pomôžu naši obchodní predajcovia. V prípade, že by ste to chceli od nás vieme Vám to zabezpečiť aj my.

2. Ak od Vás požadujem osadenie na pozemok a napojenie inžinierskych sietí aké podklady mám so sebou priniesť?

V prvom rade od Vás potrebujeme geometrický plán vašej parcely so základnymi rozmermi pozemku. Príradne výškopis a polohopis. Vyznačenie jestvujúcich susedných objektov a ich uličné pohlady (foto). Trasy jestvujúcich prípadne navrhovaných všetkých inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod, elektr. vedenie) s ich charakteristikami a dimenziami.

3. Ako je to so zmenami vo Vašich projektoch?

Drobné zmeny ako zmeny rozmerov okenných prípadne dverných otvorov, drobné dispozičné úpravy nenosných deliacich sien atď... riešime dodaním súhlasu nás ako autora projektu k týmto zmenám. Tento súhlas dodávame zdarma. V prípade väčších zásahov do nosných konštrukcií prípadne realizovania podpivničenia alebo prístavby resp. vstavby je možné od nás získať súhlas na spracovanie týchto zmien osobou na to oprávnenou. Alebo Vám tie zmeny môžeme zrealizovať my. Cena bude stanovená podľa náročnosti vami požadovaných zmien.

4. Čo si mám predstaviť pod pojmom približné náklady na stavbu?

Približné náklady na stavbu u rodinných domov sú stanovené z priemernej ceny na meter štvorcový úžitkovej plochy, ktorá vzišla z niekolkých ponúk nacenených dodavateľskou firmou pri použití savebných materiálov zapracovaných v projektovej dokumentácii. Táto cena je bez DPH. Približné náklady na stavbu chát a chalúp sú stanovené z priemernej ceny na meter štvorcový úžitkovej plochy výstavby objektu svojpomocou. Táto cena je bez DPH.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu