Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Obsah projektu

Čo je obsahom projektu?

Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré.

Zakúpenie jedného projektu v dohodnutom počte paré oprávňuje objednávateľa realizovať stavbu len jedného objektu. Použitie alebo kopírovanie projektovej dokumentácie alebo akejkoľvek jej časti na stavbu viacerých objektov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu autora.

Dodacia lehota katalógového projektu je do 12 pravovných dní odo dňa podpisu zmluvu a úhrady zálohy.

Spoločnosť Wranders s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania projektu.

Projekty neobsahujú výkaz výmer.

Architektúra

Projekt požiarnej ochrany

Statika

Zdravotechnika

Kúrenie

Elektroinštalácia

Vyhotovenie projektu

V prípade že ste si nevybrali z našej ponuky typových rodinných domov obráťte sa na nás a spolu vytvoríme ideálny projekt podľa vašich predstáv.

Projekt neobsahuje

Vzhľadom na filozofiu katalógových projektov, projekt neobsahuje osadenia do terénu a napojenie na inžinierske siete. Projekt osadenia do terénu a napojenia na inžinierske siete Vám ochotne vypracujeme, avšak cena tohto projektu bude stanovená individuálne vzhľadom na charakter pozemku a možnosti napojenia sa na inžinierske siete. V prípade záujmu dodávame projekt žumpy (ak nie je možné objekt napojit do verejnej kanalizácie), projekt samostatne stojacej garáže, resp. dvojgaráže. Projekt žumpy, garáže ako aj dvojgaráže Vám dodáme zdarma, pokial si u nás objednáte projekt rodinného domu.

Jednotlivé časti projektovej dokumentácie, ako zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, su spracované podľa dispozičného rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, ktoré su definované v pôdorysnom riešení umiestnenom pri každom objekte. Projekt sa automaticky neupravuje podľa dispozičného rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, ktore si môže záujemca o projekt vytvoriť na našej stránke v sekcii zariaďovanie.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu